“Samen zoeken we naar wie jij bent en wat jij nodig hebt.
Van mens tot mens.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therapie bij hechtingsproblemen heeft als doel om het basisvertrouwen uit je jeugd te herstellen waardoor onder andere relaties met anderen makkelijker verlopen. Belangrijke onderwerpen in de behandeling zijn mentaliseren; omgaan met stress en trauma; het inhalen van eerdere hechtingsfasen (bv. met Sherborne Bewegingspedagogiek). Hechtingsproblematiek kan voorkomen bij adoptie, pleegzorg, echtscheiding, trauma’s en andere problemen.

 


Verlies- en rouwtherapie helpt om de pijn van het gemis te verzachten. Een groot verlies heeft tijd en aandacht nodig. Je kunt het zien als een zware koffer die je langzaam uitpakt en waarbij diepe gevoelens en herinneringen bovenkomen. Het laat je nadenken en twijfelen. Wie ben ik nu nog? Wat betekent het leven eigenlijk? Wat is de zin van alles? Emotioneel kun je het gevoel hebben dat je gebroken bent. Kun je ooit nog dezelfde worden als die je was voor het verlies?

 


Ambulante begeleiding richt zich op het leren omgaan met beperkingen zoals die zich kunnen voordoen bij autisme, ADHD of een (licht) verstandelijke beperking. Het doel van begeleiding is om beperkingen te leren accepteren en te compenseren. Denk hierbij aan het leren omgaan met sociale situaties, het leren plannen en structureren van activiteiten; het verhogen van de zelfredzaamheid bij koken, huishouden, financiën, persoonlijke verzorging, etcetera.

 

 

 

    registratienr. 9444

 

   registratienr. 210520R

 

   registratienr. 461022988
Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals