Werkwijze

 

 

Afgestemd op wat jij nodig hebt

Mijn werkwijze laat zich het beste omschrijven als een gezamenlijk proces. De eerste stap is een vrijblijvende afspraak om elkaar te leren kennen. Wat kan ik voor jou betekenen? Wat zijn je verwachtingen? Wat wil je bereiken? Hoe kan ik je daarbij helpen?
 
Tijdens al mijn opleidingen heb ik veel verschillende technieken en methodieken geleerd waaronder een Taal Erbij, imaginaire rescriptie, meerstoelen techniek, Sherborne, verliesdriehoek, het duale procesmodel, narratieve benadering en nog veel meer. Ik heb geen standaard werkwijze maar gebruik wat er nodig is om jou op weg te helpen naar jouw doelen. Ik werk altijd vanuit de relatie. Concreet betekent dit dat ik naast en achter jou sta als mens. Samen onderzoeken we wie jij bent en wat jij nodig hebt om je beter te gaan voelen.


Onderstaand een korte uitleg van de belangrijkste onderwerpen

 

ADHD

Onrust, chaos in denken en doen, een vol hoofd, van de hak op de tak springen, dingen vergeten, te druk… zomaar wat termen die ADHD’ers zelf gebruiken om te beschrijven waar ze last van hebben. Wat helpt is het bieden van structuur, overzicht en een luisterend oor om het enthousiaste denken en doen in goede banen te leiden en de positieve kanten van ADHD te leren benutten.

Kijk voor meer informatie:

 

Adoptie

Meestal worden kinderen geadopteerd uit het buitenland. Vaak zijn ze dan al wat ouder en hebben ze heel wat meegemaakt. Veilige hechting en basisvertrouwen zijn belangrijke onderwerpen maar ook loyaliteit en identiteit. Er is vaker sprake van opgelopen trauma’s of ondervoeding. Het opvoeden van een adoptiekind is een prachtig avontuur maar soms ook zwaar.

Kijk voor informatie:

 

Autisme

Autisme is er in alle soorten en maten. Wat bij iedereen opvalt zijn problemen in de communicatie, prikkel- en informatieverwerking en verbeelding. Het uit zich alleen per persoon heel verschillend. Daarom is het zo belangrijk om goed te blijven kijken en door te vragen. Het denkproces van iemand met autisme is altijd verrassend en uitdagend.

Kijk voor meer informatie:

 

Basisvertrouwen

Basisvertrouwen ontstaat als een kind vanuit veiligheid en geborgenheid de wereld gaat onderzoeken, en ontdekt wat het wil, kan, durft, gelooft, vindt, voelt… Als dit proces niet vanzelf ontstaat, kan er later ook geen zelfvertrouwen groeien. Mentaliseren is het sleutelwoord om tot basisvertrouwen te komen.

Kijk voor meer informatie:

 

Duale procesmodel

Vroeger dachten mensen dat het verwerken van verlies in fases verliep die je één voor één moest afronden. Tegenwoordig wordt het rouwproces gezien als een zeilbootje dat laveert tussen het eiland van verlies en het eiland van herstel. Er is geen vast eindpunt. Het is een continu proces dat het hele leven doorgaat en waarbij het doel vooral is om een nieuw evenwicht te vinden.

Kijk voor meer informatie:
Verlies- en rouwtherapie

 

Echtscheiding

Na een echtscheiding kunnen kinderen onder andere gevoelens van verdriet, boosheid, wantrouwen, machteloosheid en angst ervaren. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan dit leiden tot problemen in de hechting of het basisvertrouwen.

Kijk voor meer informatie:

 

Een Taal Erbij

Een Taal Erbij is een methode die de innerlijk beleefde werkelijkheid visueel en daarmee meer bewust maakt. Door met duplopoppetjes en ander materiaal te werken worden de relaties zichtbaar en toegankelijk als bron voor groei en ontwikkeling.
Kijk voor meer informatie:

 

Hechtingsproblemen

Hechtingsproblemen ontstaan vaak door een combinatie van omstandigheden waar je als ouders niet altijd invloed op hebt. Minder veerkracht, hooggevoeligheid, trauma’s en/of beperkingen maken het voor ouders lastiger om de specifieke behoeften van hun kinderen te herkennen en hier op af te stemmen.

Kijk voor meer informatie:

 

Hoog gevoelig / hoog sensitief

Hoog sensitieve kinderen voelen letterlijk (kledinglabels, naden, geluid, aanraking) en figuurlijk (stemming en emoties van anderen) meer dan anderen. Het leven is hierdoor vermoeiender; en hun gedrag is soms intenser en niet altijd makkelijk te begrijpen. Goed leren mentaliseren is voor deze kinderen én hun ouders een must..

Kijk voor meer informatie:

 

Levend verlies

Niet alleen aan de dood maar ook tijdens het leven kun je iemand verliezen bv. aan dementie, niet aangeboren hersenletsel, een zware depressie. De ander leeft nog maar is veranderd of herkent je zelfs niet meer. Een verlies dat vaak wordt onderschat is het afscheid moeten nemen van een toekomstbeeld zoals een gezond lichaam, het krijgen van kinderen, een gelukkig huwelijk of je carrière. Het is moeilijk zichtbaar en invoelbaar.

Kijk voor meer informatie:

 

Imaginaire rescripting

Imaginaire rescripting is een therapeutische techniek waarbij een nare gebeurtenis wordt opgehaald uit het geheugen om het verloop ervan vervolgens in verbeelding aan te passen zodat voldaan wordt aan de basisbehoeften die toen werden geschonden. Het geeft handvatten om aan de slag te gaan met nare ervaringen in de kindertijd die het huidig functioneren beïnvloeden.

Kijk voor meer informatie:

 

Licht verstandelijke beperking

Een lagere intelligentie heeft niet alleen invloed op de informatieverwerking, maar ook op de sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag. De wereld kan sneller onveilig voelen. Een goede afstemming op individuele mogelijkheden en beperkingen is noodzakelijk.

Kijk voor meer informatie:

 

Meerstoelentechniek

Bij verlies en onveilige hechting kunnen er overlevingsstrategieën ontstaan die op termijn niet helpend zijn. Door deze strategieën te leren herkennen en de emoties hierbij te ervaren ontstaat inzicht en verandering. Bij de meerstoelentechniek krijgen een aantal emoties een stoel waardoor de cliënt in gesprek kan gaan met deze kanten van zichzelf.
Kijk voor meer informatie:

 

Mentaliseren

Mentaliseren is het besef dat gedrag voortkomt uit gevoelens en gedachten. Wie goed kan mentaliseren heeft meer zelfinzicht, begrip voor anderen en voelt zich emotioneel stabieler. Veilige hechting en basisvertrouwen zijn de pijlers van mentaliseren. Ook als volwassene kun je beter leren mentaliseren.

Kijk voor meer informatie:

 

Narratieve benadering

De narratieve benadering heeft als uitgangspunt dat ieder mens betekenis aan zijn leven geeft door gebeurtenissen die als flarden in je herinnering blijven hangen, te reconstrueren in verhalen. De manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Analyse en bijstelling van die verhalen kan tot nieuwe inzichten en gedrag leiden.

Kijk voor meer informatie:

 

Pleegzorg / pleegkinderen

Pleegkinderen kunnen om uiteenlopende redenen niet bij hun ouders blijven, en wonen kort of langer in een pleeggezin. Vaak is er sprake van hechtingsproblematiek en/of trauma’s. Loyaliteit richting pleegouders en biologische ouder is een spannend onderwerp.

Kijk voor meer informatie:

 

Rouw

Vroeger dachten mensen dat het verwerken van verlies in fases verliep die je één voor één moest afronden. Tegenwoordig wordt het rouwproces gezien als een zeilbootje dat laveert tussen het eiland van verlies en het eiland van herstel. Er is geen vast eindpunt. Het is een continu proces dat het hele leven doorgaat en waarbij het doel vooral is om een nieuw evenwicht te vinden.

Kijk voor meer informatie:

 

Sherborne Bewegingspedagogiek

Fysiek contact tussen ouders en kinderen is een belangrijke voorwaarde voor veilige hechting. De Sherborne methode gebruikt eenvoudig, fysiek spelcontact om zorgrelaties; samenrelaties; en tegenrelaties te bevorderen.

Kijk voor meer informatie:

 

Stress en trauma

Door trauma en langdurige stress kan er een vicieuze cirkel van overgevoeligheid ontstaan in de hersenen. Kleine prikkels en frustraties lokken dan al heftige stress- en angstreacties uit. Mentaliseren is dan bijna onmogelijk.

Kijk voor meer informatie:

 

Veilige hechting

Veilige hechting maakt kinderen en volwassenen stabiel. Ze kunnen goed mentaliseren en hun problemen creatief oplossen. Ruim dertig procent van alle kinderen is niet veilig gehecht. Zelfs als volwassenen kunnen zij hier nog veel last van hebben.

Kijk voor meer informatie:

 

Verlies

Een groot verlies kan voelen alsof je leven uit elkaar is gespat. Praktisch en financieel kan het allerlei moeilijkheden veroorzaken. Je moet op zoek naar oplossingen maar hebt de energie en concentratie hier niet voor. Maar ook emotioneel kun je het gevoel hebben dat je gebroken bent. Kun je ooit nog dezelfde worden als die je was voor het verlies?

Kijk voor meer informatie:

 

Verliesdriehoek

De verliesdriehoek bestaat uit de onderdelen impact, coping en support. Een verlies heeft invloed op alle onderdelen van het leven. De manier waarop iemand omgaat met deze veranderingen heet coping. Coping is afhankelijk van de mate van steun (support) die iemand ervaart.

Kijk voor meer informatie:

 

 

 

 

    registratienr. 9444

 

   registratienr. 210520R

 

   registratienr. 461022988
Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals