Therapie bij hechtingsproblemen
 

 

 

Werken aan herstel bij kinderen

Er is geen standaard recept voor veilige hechting of basisvertrouwen. Welke methodieken helpend zijn, hangt af van de hechtingsstijl en de interne werkmodellen van het kind, welke bouwstenen van hechting wel of niet goed zijn doorlopen, waar het kind zich bevindt binnen de window of tolerance, het niveau van mentaliseren, et cetera. Deze puzzel legt Hetty graag samen met de ouder(s) en eventueel het kind als het daaraan toe is.

 

 

Mentaliseren als basismethodiek voor ouders

Mentaliseren in de ouder-kindrelatie is een complex proces dat bestaat uit:

  • het leren verdragen van de (soms heftige) emoties van je kind en de gevoelens die dit bij jezelf oproept;
  • het zien van de (soms subtiele) signalen van je kind;
  • deze signalen op de juiste manier te interpreteren (niet overdrijven / niet onderschatten);
  • reageren (benoemen en spiegelen) op een manier waardoor je kind zich gehoord voelt en weet dat het er mag zijn.

 

Mentaliseren kunnen ouders leren door bewust naar zichzelf te kijken en naar hun kind. Dit kan door middel van zelf observeren en (gezins)gesprekken, maar een kortdurend video interactiebegeleidingstraject werkt vaak sneller.

 

Verbreden van het stressraampje (window of tolerance)

Stress verminderen doe je door de triggers van je kind te leren kennen en deze zoveel als mogelijk te voorkomen. Dat lukt zeker niet altijd. Slaat de stress bij het kind toe in de vorm van boosheid, verdriet, terugtrekken of andersoortig gedrag dan probeer je met luisteren, troosten, afleiden en activeren de stress zo snel mogelijk omlaag te krijgen. Op termijn leert je kind door jouw voorbeeld hoe het zonder hulp om kan gaan met negatieve emoties en stress. Straffen, negeren, dreigen of preken helpen en werken niet. Je kind is niet expres boos, verdrietig of ongehoorzaam. Door de hoge en langdurige stress lukken luisteren en nadenken gewoonweg niet.

 

Inhalen bouwstenen van hechting

Ouders en jonge kinderen tot 10 jaar gebruiken niet alleen maar woorden om contact te maken. Kinderen zoeken van nature het lichamelijke contact met hun ouders. Knuffelen, stoeien, kietelen… een kind heeft dit fysieke contact nodig om zich veilig te voelen. Vooral tijdens de eerste drie bouwstenen van hechting is het fysieke contact noodzakelijk om veilige hechting te bevorderen of te herstellen. Spelvormen die horen bij Theraplay en bij Sherborne Bewegingsspel zijn hiervoor bijzonder geschikt. Naast de inhaalslag op het gebied van hechting die hiermee wordt gemaakt is het vooral ontzettend leuk om op deze manier samen met je kind te spelen.

 

 

Mentaliseren met kinderen

Kinderen leren mentaliseren van hun ouders. Als dit proces om wat voor reden dan ook is verstoord kunnen individuele mentaliserende sessies met het kind helpen. Kinderen uiten zich door middel van spel en creativiteit. Door samen doen en samen praten kan het kind worden geholpen om inzicht te krijgen in gedachten, gevoelens en gedrag van zichzelf en anderen.

 

 

 

 

    registratienr. 9444

 

   registratienr. 210520R

 

   registratienr. 461022988
Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals