Therapie bij hechtingsproblemen
 

 

 

Waar heb je als kind last van

Kinderen met onvoldoende veilige hechting of basisvertrouwen zien zichzelf, andere mensen en situaties niet zoals ze werkelijk zijn. Ze mentaliseren vaak niet goed en hebben hun eigen waarheid in de vorm van negatieve gedachten en gevoelens in hun hoofd die ervoor zorgen dat ze anderen niet zien zoals ze werkelijk zijn en reageren zoals ze reageren. De bijkomende en langdurige stress die dit oplevert zorgt ervoor dat ze vaker dan andere kinderen onder of boven hun stressraampje zitten waardoor ze hun maximale potentie op het gebied van cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling niet kunnen behalen.

 

 

Concreet kunnen deze kinderen last hebben van onderstaande gedachten, gevoelens en gedrag:

  • Onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen die leiden tot faalangst.
  • Gebrek aan impulscontrole; eerst doen dan denken
  • Passief gedrag met weinig initiatieven
  • Zich tekort gedaan voelen waardoor kinderen de strijd aangaan en ruzie zoeken met ouders
  • Angst voor verlies van liefde waardoor kinderen op een negatieve manier aandacht vragen, rusteloos zijn en weigeren mee te werken.
  • Onzeker over emotionele relaties en het vinden van passende reacties waardoor problemen ontstaan in contacten met leeftijdsgenoten
  • Lage frustratietolerantie waardoor het kind snel boos wordt als het niet gaat zoals het wil
  • Onzekere lichaamstaal waar anderen op reageren en er meer onzekerheid ontstaat bij het kind
  • Snel overspoeld raken door gevoelens waardoor kinderen prikkelbaar, agressief, depressief zijn en last hebben van wisselende stemmingen
  • Concentratieproblemen door hypo- of hyperarousal (boven of onder window of tolerance)

 

 

 

 

    registratienr. 9444

 

   registratienr. 210520R

 

   registratienr. 461022988
Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals