Ambulante begeleiding (o.a. autisme, ADHD, LVB)
 

 

 

Begeleiding kinderen

De ontwikkeling van kinderen in denken, praten, voelen en zelfstandig worden, verloopt normaal gesproken gestaag en harmonieus. Alles bevindt zich min of meer op hetzelfde niveau, passend bij de leeftijd. Bij kinderen waar iets mee is, gaat dit anders. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking (LVB). Op sommige gebieden kunnen ze hun leeftijd ver vooruit zijn terwijl ze zich op andere terreinen nog gedragen als een veel jonger kind.

 

 

Kinderen leren spelenderwijs. Ze moeten lol hebben in wat ze doen. ‘Dat kan alleen door aan te sluiten bij hun interesses en ontwikkelingsniveau. Van daaruit kunnen dan kleine stapjes worden gezet om achterstanden in te lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • stimuleren van samenspel
  • gevoelens kunnen verwoorden
  • uitbreiden van mogelijkheden tot zelfstandig spel
  • veilig in het verkeer
  • omgang met vrienden
  • accepteren van regels
  • slapen, eten en drinken
  • zelfverzorging
  • positief zelfbeeld

 

Vanzelfsprekend worden de doelen van begeleiding in nauw overleg met ouders vastgesteld. Uitgangspunt is altijd wat een kind al wel goed kan en van daaruit samen op zoek gaan naar ontwikkelingsmogelijkheden in kleine stapjes.

 

 

 

 

Een steuntje in de rug

'Ik luister naar je.
Warm en betrokken.
Bel of app 06-51611366
voor een inhoudelijke
en kosteloze ontmoeting.
Of stuur een e-mail naar
hetty@praktijkcadans.nl'.

 

 

 

 

    registratienr. 9444

 

   registratienr. 210520R

 

   registratienr. 461022988
Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals