Ambulante begeleiding (o.a. autisme, ADHD, LVB)
 

 

 

Maatwerk en samenwerking

Als de hulpvraag te groot of te complex is voor één persoon wordt de samenwerking gezocht met andere professionele begeleiders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van autisme, ADHD, verstandelijke beperking, depressie, bipolaire stoornis en andere problemen waardoor op veel momenten in een week hulp nodig is.

 

 

In deze maatprojecten kan uitgebreide zorg en begeleiding vanuit verschillende disciplines worden geleverd. Op deze manier kunnen we de continuïteit van de begeleiding waarborgen terwijl we de flexibiliteit houden van een kleine organisatie. Binnen elk maatproject wordt gewerkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde zorgplan. Na elk begeleidingsmoment wordt er aan elkaar gerapporteerd en er vinden regelmatig overleg en intervisies plaats.

 

 

 

 

Een steuntje in de rug

'Ik luister naar je.
Warm en betrokken.
Bel of app 06-51611366
voor een inhoudelijke
en kosteloze ontmoeting.
Of stuur een e-mail naar
hetty@praktijkcadans.nl'.

 

 

 

 

    registratienr. 9444

 

   registratienr. 210520R

 

   registratienr. 461022988
Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals